DUMAN Customs en elk van hun gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "DUMAN", "wij", "ons", "onze") respecteren uw privacy en zetten zich in voor de bescherming van de persoonlijke informatie die we over u bewaren.

Dit omvat informatie die we verzamelen via of in verband met onze websites op dumancustoms.com en alle gerelateerde apps die we kunnen leveren, samen met alle producten en diensten die we van tijd tot tijd aanbieden via onze website, winkels en/of aanverwante apps, onze gerelateerde sociale-mediasites (dwz Instagram, Twitter en Facebook), of anderszins via uw interacties met ons (de website, winkels, app, producten, diensten en sociale-mediapagina's, gezamenlijk, als "Diensten").

Lees het volgende om te begrijpen hoe we persoonlijke informatie over u verwerken en beschermen. Door een van onze Diensten te gebruiken, hetzij door onze website te bezoeken of anderszins, en/of door ons vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken, erkent u dat u de praktijken in dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

Wijzigingen en updates van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde aan te passen, te wijzigen en/of bij te werken, en dergelijke wijzigingen, aanpassingen of updates worden van kracht na het plaatsen van het herziene privacybeleid. Als u de Services blijft gebruiken nadat wij een herzien privacybeleid hebben gepubliceerd, betekent dit dat u het gewijzigde privacybeleid erkent.

Toepasselijkheid van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is onderworpen aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de services. Dit privacybeleid is van toepassing ongeacht de middelen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot of informatie te verstrekken via de services.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie van of over u verzameld door services, applicaties of advertenties van derden die zijn gekoppeld aan, of websites die zijn gekoppeld aan de services, inclusief, maar niet beperkt tot, Mollie (die namens u betalingen verwerkt) , Google Analytics en social media pagina's. Het verzamelen of ontvangen van uw informatie door dergelijke derden is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, verklaringen en praktijken, en wij zijn in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de naleving door derden.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen een verscheidenheid aan persoonlijke informatie van en over u via de Services, waaronder:

Automatisch via logging- en analysetools, cookies, pixeltags en als gevolg van uw gebruik van en toegang tot de Services; en

Van externe bronnen, waaronder serviceproviders zoals Google, en via uw interacties met ons op sociale-mediawebsites.

Je hebt keuzes over bepaalde informatie die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om informatie te verstrekken, kunt u dit weigeren; maar als u ervoor kiest om geen informatie te verstrekken die nodig is om enig aspect van onze Services te leveren, kunt u deze Services mogelijk niet gebruiken. Bovendien is het, zoals hieronder beschreven in het gedeelte met de titel "Uw keuzes", mogelijk om uw browserinstellingen te wijzigen om het automatisch verzamelen van bepaalde informatie te blokkeren.

Ten slotte kunnen we gegevens verzamelen die niet voor u identificeerbaar zijn of anderszins met u in verband worden gebracht en die geen persoonlijke informatie zijn. Voor zover deze gegevens worden opgeslagen of gekoppeld aan persoonlijke informatie, worden deze behandeld als persoonlijke informatie; anders zijn de gegevens niet onderworpen aan dit beleid.

Informatie die van u is verzameld. We verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u deze aan ons verstrekt, onder meer door deze in te voeren in websiteformulieren, bestellingen te plaatsen, een account aan te maken of contact met ons op te nemen met vragen of opmerkingen.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om u via de Services aan te melden voor e-mailmeldingen over ons door ons uw e-mailadres te verstrekken. U kunt er ook voor kiezen om u aan te melden voor een account op de Services door ons uw voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken. Als u producten bij ons bestelt via de Services, moet u ons informatie verstrekken om dat verzoek te verwerken, inclusief maar niet beperkt tot e-mailadres, voor- en achternaam, factuuradres, verzendadres (indien van toepassing), betalingsinformatie, telefoonnummer, en alle andere informatie die u optioneel kunt verstrekken.

Als u contact met ons opneemt met vragen, verzoeken of klachten, onder meer via de "Live Chat"-functionaliteit op onze website, verzamelen wij voldoende persoonlijke informatie om uw vragen te beantwoorden, uw verzoeken te behandelen en/of uw klachten te behandelen, indien van toepassing.

We verzamelen ook informatie van u die, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, mogelijk geen persoonlijke informatie is.

Automatisch verzamelde informatie. Wanneer u door de Services bladert of deze gebruikt, gebruiken we veelgebruikte logboek- en analysetools, waaronder Google Analytics en Facebook en Novonto-analysetools, om informatie te verzamelen over uw apparaat, het netwerk dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Services en informatie over uw gebruik van de Services. Diensten.

We gebruiken ook bepaalde technologieën op de Services, waaronder cookies en pixeltags, waarmee wij, onze serviceproviders en derde partijen informatie lokaal op uw apparaat kunnen opslaan, uw apparaat kunnen identificeren, uw interacties met andere sites of met onze e-mailcampagnes kunnen volgen, en volg de activiteit in de loop van de tijd en op verschillende websites.

De automatisch verzamelde informatie omvat de software- en hardwarekenmerken van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, unieke apparaat-ID-informatie, regionale en taalinstellingen, prestatiegegevens over de Services, netwerkprovider en IP-adres (een nummer dat aan uw apparaat wordt toegewezen wanneer u gebruik het internet). Bovendien kan informatie passief worden verzameld in de vorm van logbestanden en analyses van derden (inclusief Google Analytics) die website-activiteit registreren. Er worden bijvoorbeeld logbestandinvoer en analysegegevens gegenereerd telkens wanneer u een bepaalde pagina op onze website bezoekt, en volgen de datums en tijden waarop u de Services gebruikt, de pagina's die u bezoekt, de hoeveelheid tijd die op specifieke pagina's wordt doorgebracht en andere vergelijkbare gebruiksinformatie en algemene gegevens (inclusief de naam van de webpagina van waaruit u onze website bent binnengekomen).

Cookies en webtracking. We gebruiken technologieën zoals cookies en pixeltags om uw ervaring met onze Services te personaliseren en te verbeteren, om gegevens over uw bezoek aan onze Services te verzamelen, om problemen met onze servers te diagnosticeren, om de Services te beheren, om de effectiviteit van onze marketing te evalueren en advertentiecampagnes, om analyseproviders in staat te stellen informatie te verzamelen over uw bezoek aan de Services, en om brede demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en webtrackingtechnologieën op de Services.

Raadpleeg het gedeelte "Uw keuzes" van het Privacybeleid voor informatie over hoe u cookies kunt weigeren, verwijderen of voorkomen dat cookies op uw systeem worden geplaatst, en hoe u bepaalde webtrackingtechnologieën en/of advertentieaanbieders om informatie over u te verzamelen.

Informatie verzameld van derden. We kunnen persoonlijke informatie ontvangen van derden die we hebben ingeschakeld om diensten aan ons te verlenen, waaronder betalingsverwerkers (zoals Mollie), internationale fulfilmentproviders, enz.leveranciers en serviceproviders die diensten leveren met betrekking tot verzending, retourzendingen, klantenondersteuning, fraudebestrijding en e-mailmarketing, evenals van derden die webanalyse- en gebruiksinformatie aan ons verstrekken (zoals Google Analytics).

Als u ervoor kiest om met ons of onze partners op sociale media te communiceren door op onze pagina's te posten, ons te taggen (of bepaalde hashtags of andere identificatiegegevens te gebruiken) in berichten, of deel te nemen aan activiteiten, kunnen we bovendien bepaalde informatie van de sociale media verzamelen. account dat u gebruikt om met ons te communiceren, inclusief de naam die aan het account is gekoppeld, de accounthandle, recente activiteit, de inhoud van alle berichten waarin we zijn getagd en andere informatie die mogelijk op uw socialemediaprofiel staat om ons in staat te stellen reageer op de berichten en ga in gesprek met ons publiek.

Voor de doeleinden van dit privacybeleid betekent "partners" gelieerde ondernemingen, serviceproviders, licentiegevers, verkopers, fabrikanten, distributeurs of andere derde partijen waarmee we een zakelijke relatie hebben.

Hoe verwerken we persoonlijke informatie?

We verwerken persoonlijke informatie voor twee algemene doeleinden, op grond van verschillende rechtsgrondslagen:

Voor onze bedrijfsactiviteiten (inclusief communiceren met u, het uitvoeren van bestellingen, het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, het verbeteren van de Diensten en het voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten); en

Om onze producten en aanbiedingen, en die van onze partners, op de markt te brengen en te promoten.

We maken persoonlijke informatie bekend aan onze dienstverleners om hen in staat te stellen diensten aan ons te verlenen en te helpen bij het uitvoeren van uw verzoeken, en aan onze partners in geaggregeerde, demografische vorm in verband met onze marketing- en bedrijfsontwikkelingsinspanningen.

Daarnaast kunnen we informatie die we bewaren, inclusief persoonlijke informatie, openbaar maken: wanneer dit wettelijk is toegestaan ​​of vereist; als reactie op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of -autoriteit of een regelgevende instantie; en/of om de integriteit van de Diensten of onze belangen, rechten, eigendom, of gezondheid en veiligheid, en/of die van onze klanten, gebruikers en anderen te beschermen.

Zie het gedeelte 'Uw keuzes' hieronder voor informatie over hoe u beslissingen kunt nemen over hoe we persoonlijke informatie verwerken, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde marketingcommunicatie.

We verwerken persoonlijke informatie voor of op basis van een of meer van de volgende zaken: (i) op ​​basis van uw toestemming; (ii) zoals vereist of toegestaan ​​door de wet; (iii) voor onze legitieme zakelijke doeleinden; (iv) indien nodig om een ​​contract met u uit te voeren, een transactie te voltooien of u informatie of diensten te verstrekken die u hebt aangevraagd of geautoriseerd; en/of (v) om onze wettelijke verantwoordelijkheden na te komen, in elk geval zoals bepaald in dit privacybeleid.

Operationeel gebruik. We verwerken uw persoonlijke gegevens als onderdeel van onze activiteiten, waaronder:

U voorzien van informatie die is afgestemd op uw verzoeken, reageren op vragen en leveren van diensten en producten;

Het exploiteren, onderhouden en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de Services en de inhoud, producten en/of services die we via de Services beschikbaar kunnen stellen;

Met u communiceren via e-mail en pushmelding, in elk geval met uw toestemming als dergelijke toestemming vereist is in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of softwareplatforms, over producten, diensten, bestelstatus en andere onderwerpen;

Naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, regels en verzoeken van relevante wetshandhavingsinstanties en/of andere overheidsinstanties;

Ons inspannen om de rechten, eigendommen of gezondheid en veiligheid van ons en onze partners, en de rechten, eigendommen en gezondheid en veiligheid van onze klanten, gebruikers en andere derden te beschermen; en

Voor andere doeleinden, zoals toegestaan ​​of vereist door de wet.

Marketing toepassingen. We verwerken uw persoonlijke gegevens om u berichten te sturen over ons, onze partners en de producten en diensten die we aanbieden, waaronder van tijd tot tijd wedstrijden, beloningen, evenementen en speciale aanbiedingen voor producten en diensten. Deze communicatie kan worden aangepast op basis van de communicatievoorkeuren die u selecteert wanneer u ons uw informatie of uw activiteit op de Services verstrekt, zoals een verlaten winkelwagentje, en zal alleen plaatsvinden met uw voorafgaande toestemming, als dergelijke toestemming vereist is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Persoonlijke informatie beschermen

We passen redelijke voorzorgsmaatregelen toe die zijn ontworpen om de veiligheid van onze systemen te bevorderen en uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Persoonlijke informatie wordt beschermd door middel van verschillende fysieke, administratieve en/of technische waarborgen.

Geen enkele methode om informatie te beveiligen is echter volledig veilig. Hoewel we maatregelen gebruiken die zijn ontworpen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat onze waarborgen effectief of voldoende zullen zijn. Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat gegevensoverdracht via internet niet altijd veilig is, en we kunnen niet garanderen dat de informatie die u verzendt met behulp van de Services veilig is.

Bewaren van persoonlijke informatie

We bewaren persoonlijke informatie voor zover we dit nodig achten om de hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, regels en verzoeken van relevante wetshandhavings- en/of andere overheidsinstanties, en voor zover we redelijkerwijs noodzakelijk achten om de rechten, eigendommen of gezondheid en veiligheid van ons en onze partners, en de rechten, eigendommen en veiligheid van onze klanten, gebruikers en andere derden te beschermen.

Daarna worden uw persoonlijke gegevens in het algemeen gearchiveerd en opgeslagen om te worden gebruikt en anderszins verwerkt in het geval van wettelijke of regelgevende vereisten, verjaringstermijnen, geschillen of acties, en worden opgeslagen en, indien van toepassing, gebruikt en anderszins verwerkt tot redelijkerwijs na het einde van een dergelijke vereiste, beperking, geschil of actie, inclusief eventuele beoordelings- of beroepstermijnen. Vervolgens worden uw persoonlijke gegevens geanonimiseerd, verwijderd of gearchiveerd zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten met betrekking tot persoonlijke informatie

U hebt verschillende wettelijke rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie. U kunt deze rechten uitoefenen, voor zover ze op u van toepassing zijn, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid, of door de instructies te volgen die worden verstrekt in de berichten die naar u zijn verzonden. Wees bereid om redelijke informatie te verstrekken om uzelf te identificeren en uw verzoeken te verifiëren.

Deze rechten variëren afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, maar kunnen het volgende omvatten:

Het recht om te weten of, en voor welke doeleinden, wij persoonsgegevens over u verwerken;

Het recht om te weten welke persoonlijke informatie we over u verwerken;

Het recht om de bron te weten te komen van persoonlijke informatie over u die we verwerken, wanneer we die persoonlijke informatie verkrijgen van een andere bron dan u;

Het recht op toegang, wijziging en correctie van persoonlijke informatie over u (zoals hieronder in meer detail uiteengezet onder "Toegang, wijzigingen en correcties van verzamelde persoonlijke informatie");

Het recht om te weten met wie we persoonlijke informatie over u hebben gedeeld, voor welke doeleinden en welke persoonlijke informatie is gedeeld;

Wanneer de verwerking van persoonlijke informatie over u is gebaseerd op toestemming, het recht om uw toestemming voor dergelijke verwerking in te trekken;

Het recht om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens; en

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Toegang, wijzigingen en correcties op verzamelde persoonlijke informatie. We streven ernaar de nauwkeurigheid van alle persoonlijke informatie die van u kan worden verzameld te behouden, en zullen commercieel redelijke inspanningen doen om snel te reageren om onze database bij te werken wanneer u ons vertelt dat de informatie in onze database niet nauwkeurig is. We moeten echter op u vertrouwen om ervoor te zorgen dat de informatie die u ons verstrekt volledig, nauwkeurig en up-to-date is, en om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Lees al uw informatie zorgvuldig door voordat u deze naar ons verzendt, en breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele updates of correcties.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u van ons bepaalde persoonlijke informatie in onze administratie verkrijgen, hoewel we om bepaalde redelijke aanvullende informatie kunnen vragen om ons te helpen dergelijke verzoeken te verifiëren. Als u persoonlijke informatie die u ons via de Services hebt verstrekt, wilt openen, bekijken of wijzigen, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld of, voor bepaalde informatie, via uw account op de Services. Houd er echter rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om toegang te weigeren zoals toegestaan ​​of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Uw privacyrechten in de Europese Unie

Naast de hierboven genoemde rechten, biedt de privacywetgeving van de Europese Unie individuen uitgebreidere rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Deze rechten kunnen, afhankelijk van de omstandigheden rond de verwerking van persoonsgegevens, het volgende omvatten:

Het recht om bezwaar te maken tegen beslissingen op basis van profilering of geautomatiseerde besluitvorming die juridische of vergelijkbare significante gevolgen voor u hebben;

Het recht om beperking van de verwerking van persoonlijke informatie te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op grond van (i) een legitiem belang (inclusief, maar niet beperkt tot, verwerking voor directmarketingdoeleinden) of (ii) de uitvoering van een taak in het algemeen belang;

In bepaalde omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u ons kunt verzoeken bepaalde persoonlijke informatie die we over u hebben te verstrekken in een machineleesbaar formaat; en

In bepaalde omstandigheden het recht op gegevenswissing en/of het recht om vergeten te worden, wat inhoudt dat u kunt verzoeken om verwijdering of verwijdering van bepaalde persoonlijke informatie die wij over u verwerken.

Houd er rekening mee dat we mogelijk aanvullende informatie van u moeten vragen om uw verzoek te valideren. Om een ​​van de bovenstaande rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via [email protected]

Jouw keuzes

Naast uw keuzes met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie (zie "Welke informatie verzamelen we?" hierboven), hebt u de mogelijkheid om bepaalde keuzes te maken over hoe we met u communiceren en hoe we bepaalde persoonlijke informatie verwerken.

Opt-out communicatie. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van marketing- of andere communicatie van ons via een bepaald communicatiekanaal (zoals e-mail of telefoon) door de opt-out-link of andere uitschrijfinstructies te volgen die in een ontvangen e-mailbericht worden verstrekt of door contact met ons op te nemen als aan het einde van dit privacybeleid.

Houd er rekening mee dat als u in de toekomst zaken met ons doet, u zich, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, niet kunt afmelden voor bepaalde geautomatiseerde meldingen, zoals order- of abonnementsbevestigingen, op basis van zakelijke transacties (bijv. e-commerce).

Cookies en webtracking. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe u bepaalde webtrackingtechnologieën kunt controleren en/of afmelden.

Locatie informatie. Als u onze mogelijkheid om locatie-informatie van u te ontvangen wilt beperken of voorkomen, kunt u de toestemming voor bepaalde Services voor toegang tot locatie-informatie weigeren of verwijderen of locatieservices op uw apparaat deactiveren. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw apparaat of het besturingssysteem voor instructies over hoe u dit moet doen.

Andere belangrijke informatie over persoonlijke informatie en de services.

Ons privacybeleid bevat ook informatie over andere praktijken met betrekking tot persoonlijke informatie, waaronder:

Verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen;

Links en verwijzingen naar websites en diensten van derden op onze Diensten:

Wat gebeurt er met persoonlijke informatie in het geval dat we een deel van of al onze activiteiten verkopen of overdragen; en

Informatie over waar we persoonlijke informatie verwerken en overdragen.

Verzameling van gegevens van kinderen. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen de Services niet gebruiken en we verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent, of 18 jaar oud bent. van leeftijd of ouder.

Websites en diensten van derden. We kunnen verwijzen naar of links aanbieden naar websites en diensten van derden, inclusief die van onze gelieerde ondernemingen, serviceproviders en derden waarmee we zaken doen, en we zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de inhoud, beveiliging of privacypraktijken die door dergelijke websites en diensten van derden worden gebruikt. Dit privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke diensten van derden; raadpleeg het privacybeleid of het beleid voor dergelijke services van derden voor informatie over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken.

Niet traceren. We gebruiken analysesystemen en providers die persoonlijke informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites of online services van derden verwerken, en deze systemen en providers kunnen een deel van deze informatie aan ons verstrekken. We verwerken of voldoen momenteel niet aan het "niet volgen"-signaal van een webbrowser of soortgelijke mechanismen.

Houd er echter rekening mee dat u informatie kunt vinden over hoe u zich kunt afmelden voor en/of bepaalde trackingtechnologieën kunt blokkeren of weigeren in ons Cookiebeleid.

Neem contact op

Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid en/of hoe we persoonlijke informatie verwerken, of als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

[email protected]